Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Α.Ε.Π.Σ. Αιολικός

Μετά την περαίωση όλων των νόμιμων διαδικασιών ενώπιον των αρμοδίων οργάνων και αρχών (Γενική Συνέλευση, ΓΕΜΗ κτλ) η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ Α.Ε.Π.Σ. Αιολικός, που προέκυψε από την έκτακτη ΓΣ της εταιρείας (1/11/2023) και τη συνεδρίαση του ΔΣ (2/11/2023) έχει ως εξής:

Πρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνου Χρυσοβαλάντης

Αντιπρόεδρος: Μπέκας Ιωάννης

Μέλος: Πουρής Χρήστος

Μέλος: Φινφίνης Μιχαήλ

Μέλος: Αντωνάκας Δημήτριος (Εκπρόσωπος Ερασιτέχνη)

Εκπρόσωπος, ΜΗ μέλος ΔΣ: Μπέκας Στυλιανός

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι διετής και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής για την διεκπεραίωση κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέχρι και σήμερα όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ολοκληρώνοντας επιτυχώς όσα ανέλαβαν κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Αιολικού.

Εκ της ΠΑΕ Α.Ε.Π.Σ. Αιολικός

 

Scroll to Top