Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αιολικού απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και τρία(3)αναπληρωματικά.

Δημήτριος Αντωνάκας

Πρόεδρος

Paul Athanasiadis

Α' Αντιπρόεδρος

Ηρώ Πιτσιλαδή

Γενικός Γραμμάτεας

Εμμανουήλ Αρμενάκας

Ειδικός Γραμματέας

Ιγνάτιος Μαλαματίνας

Μέλος

Περσεφόνη Μουτζούρη

Ταμίας

Ρούλα Λαμπρινού

Μέλος
Scroll to Top