Χορηγοί

Οι χορηγοί του Αιολικού στηρίζουν ενεργά το σύλλογο στην πορεία του προς την κορυφή. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους η ομάδα μας δεν θα μπορούσε να καταφέρει τους στόχους της. Η ΑΕΠΣ Αιολικός τους ευχαριστεί θερμά για τη σημαντική τους στήριξη στο σύλλογο.

χορηγός επικοινωνίας

χορηγός Ένδυσης

Χορηγοί Μεταφοράς

RUSH GREECE

AIO1MEDIA

ANTONAKAS SPORTS MANAGMENT

RUSH Aiolikos Residency Program

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Scroll to Top