Εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΕ Αιολικός

Στην Μυτιλήνη σήμερα την 5η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρείας, Άγιος Ιωάννης Παραλία Μόριας Λέσβου, κατόπιν προσκλήσεως του Πρόεδρου κ. Δημήτριου Αντωνάκα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης περί της ΕΚΛΟΓΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Αντωνάκας ενημέρωσε τα μέλη ότι λόγω τις παραίτησής του αντιπροέδρου Χρυσοβαλάντη Μπλέτσα και επειδή η λήξη της θητείας του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου είναι στις 24 Νοέμβριου 2023 θα πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές με σκοπό την εκλογή νέου οριστικού διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί για τα παραπάνω, ορίζοντας ημερομηνία εκλογής νέου οριστικού διοικητικού συμβουλίου τη 19η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη. 

Δίχως άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Scroll to Top